Semalt zdieľa 5 trendov obsahovej techniky alebo techník zoškrabovania údajov

Zoškrabanie webu je pokročilá forma získavania údajov alebo získavania obsahu. Cieľom tejto techniky je získať užitočné informácie z rôznych webových stránok a transformovať ich do zrozumiteľných formátov, ako sú tabuľky, CSV a databázy. Dá sa bezpečne spomenúť, že existuje mnoho potenciálnych scenárov zoškrabovania údajov a verejné inštitúcie, podniky, odborníci, výskumníci a neziskové organizácie zoškrabávajú údaje takmer denne. Extrakcia cielených údajov z blogov a webov nám pomáha pri prijímaní účinných rozhodnutí v našich podnikoch. Nasledujúcich päť techník stierania údajov alebo obsahu je v súčasnosti trendom.

1. Obsah HTML

Všetky webové stránky sú poháňané HTML, čo sa považuje za základný jazyk pre vývoj webových stránok. V tejto technike zoškrabania údajov alebo obsahu sa obsah, ktorý je definovaný vo formátoch HTML, objaví v zátvorkách a zoškrabá sa v čitateľnom formáte. Účelom tejto techniky je prečítať dokumenty HTML a transformovať ich na viditeľné webové stránky. Content Grabber je taký nástroj na zoškrabovanie údajov, ktorý pomáha extrahovať údaje z dokumentov HTML ľahko.

2. Dynamická technika webových stránok

Bolo by náročné vykonať extrakciu údajov na rôznych dynamických miestach. Musíte teda pochopiť, ako JavaScript pracuje a ako s ním extrahovať údaje z dynamických webových stránok. Pomocou HTML skriptov môžete napríklad transformovať neorganizované údaje do organizovanej formy, čím sa zlepší váš online obchod a zlepší sa celkový výkon vašich webových stránok. Ak chcete údaje extrahovať správne, musíte použiť správny softvér, ako napríklad import.io, ktorý je potrebné trochu upraviť, aby dynamický obsah, ktorý získate, bol až po značku.

3. Technika XPath

Technika XPath je kritickým aspektom zoškrabovania webu . Je to bežná syntax pre výber prvkov vo formátoch XML a HTML. Zakaždým, keď zvýrazníte údaje, ktoré chcete extrahovať, zvolená škrabka ich zmení na čitateľnú a škálovateľnú formu. Väčšina nástrojov na zoškrabovanie webu extrahuje informácie z webových stránok iba vtedy, keď zvýrazníte údaje, ale nástroje založené na XPath spravujú výber a extrahovanie údajov vo vašom mene, čím uľahčujú vašu prácu.

4. Regulárne výrazy

Pomocou regulárnych výrazov je pre nás ľahké napísať výrazy túžby do reťazcov a extrahovať užitočný text z obrovských webových stránok. Pomocou aplikácie Kimono môžete vykonávať rôzne úlohy na internete a lepšie riadiť regulárne výrazy. Napríklad, ak jedna webová stránka obsahuje celú adresu a kontaktné údaje spoločnosti, môžete tieto údaje ľahko získať a uložiť pomocou programov na škrabanie webových stránok od spoločnosti Kimono. Môžete tiež skúsiť regulárne výrazy, aby ste pre ľahkosť rozdelili adresné texty do samostatných reťazcov.

5. Uznávanie sémantickej anotácie

Zoškrabané webové stránky môžu obsahovať sémantický make-up, anotácie alebo metaúdaje a tieto informácie sa používajú na vyhľadanie konkrétnych útržkov údajov. Ak je anotácia vložená do webovej stránky, rozpoznávanie sémantickej anotácie je jedinou technikou, ktorá zobrazí požadované výsledky a uloží extrahované údaje bez zníženia kvality. Takže môžete použiť webovú škrabku, ktorá dokáže pohodlne načítať schému údajov a užitočné pokyny z rôznych webových stránok.